Menu
Bột bả nội thất kinh tế
Mô tả :

Danh mục: Bột bả mattit
Khu vực & Loại bề mặt
Sản phẩm Hoàn thiện 0
Loại sản phẩm: 0

Mô tả chi tiết
Đặc tính Bảo quản
Thành phần cấu tạo chính
  •   Xi măng 
  •   CaCO3
  •   Bột keo, các hỗn hợp khác.
  •   Màu sắc                                    : Trắng
  •   Độ phủ tuỳ theo bề mặt            : 1,0 – 1,2m2/kg
Kho chứa phải có mái che, tường bao.
Để nơi khô ráo, cách ẩm.
Tránh xa tầm tay trẻ em.