Menu
Bột bả Chống thấm
Mô tả :

Mã sản phẩm :
Danh mục: Bột bả mattit
Khu vực & Loại bề mặt
Sản phẩm Hoàn thiện 0
Loại sản phẩm: 0

Mô tả chi tiết
Đặc tính Bảo quản
Thành phần cấu tạo chính:

  •    Xi măng
  •    CaCO3
  •    Bột keo, các hỗn hợp khác.
  •   Màu sắc                                    : Trắng
  •   Độ phủ tuỳ theo bề mặt            : 1,0 – 1,3m2/kg
Kho chứa phải có mái che và t­ường bao.
Để nơi khô ráo, cách ẩm.
Tránh xa tầm tay trẻ em.