Menu

Liên hệ làm đại lý
  CHÍNH SÁCH DÀNH CHO ĐẠI LÝ

   • Đại lý sẽ được hỗ trợ catalogue, tờ rơi, banner, … theo các chương trình của SUNPEC.
   • Thông tin về đại lý được quảng cáo cùng nhà phân phối trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên trang web SUNPEC.

   • Đại lý được tham gia tất cả các chương trình khuyến mãi và thúc đẩy bán hàng của Nhà sản xuất/ Nhà phân phối.

   • Đại lý được cập nhật thông tin về giá cả, thông tin về hàng hoá, sản phẩm, chính sách của hãng và nhà phân phối, các chương trình marketing, các tài liệu thúc đẩy bán hàng.
   • Đại lý được hỗ trợ toàn bộ chi phí luân chuyển hàng hóa của SUNPEC phân phối trực tiếp tới tận nơi bán hàng, đồng thời chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa vận chuyển từ kho của Nhà phân phối đến điểm giao nhận của đại lý.
  • Dựa theo doanh số cam kết hàng quý, Quý đại lý sẽ được tham gia chương trình chiết khấu trên doanh số mua hàng dành riêng cho đại lý của Nhà phân phối.

  • Đại lý sẽ được hỗ trợ catalogue, tờ rơi, banner, … theo các chương trình của SUNPEC.

  • Thông tin về đại lý được quảng cáo cùng nhà phân phối trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên trang web SUNPEC.

  • Đại lý được tham gia tất cả các chương trình khuyến mãi và thúc đẩy bán hàng của Nhà sản xuất/ Nhà phân phối.

  • Đại lý được cập nhật thông tin về giá cả, thông tin về hàng hoá, sản phẩm, chính sách của hãng và nhà phân phối, các chương trình marketing, các tài liệu thúc đẩy bán hàng.

  • Đại lý được hỗ trợ toàn bộ chi phí luân chuyển hàng hóa của SUNPEC phân phối trực tiếp tới tận nơi bán hàng, đồng thời chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa vận chuyển từ kho của Nhà phân phối đến điểm giao nhận của đại lý.