Menu
DANH MỤC SẢN PHẨM
Giới thiệu Đặc tính Bảo quản Thành phần cấu tạo chính:    Xi măng    CaCO3    Bột keo, các hỗn hợp khác.   Màu sắc                                    : Trắng   Độ phủ tuỳ theo bề mặt            : 1,0 – 1,3m2/kg Kho chứa phải có mái che và t­ường bao. Để nơi khô ráo, cách ẩm. Tránh xa ...
Giới thiệu Đặc tính Bảo quản Thành phần cấu tạo chính:    Xi măng    CaCO3    Bột keo, các hỗn hợp khác.   Màu sắc                                    : Trắng   Độ phủ tuỳ theo bề mặt            : 1,0 – 1,3m2/kg Kho chứa phải có mái che và t­ường bao. Để nơi khô ráo, cách ...
Giới thiệu Đặc tính Bảo quản Thành phần cấu tạo chính   Xi măng    CaCO3   Bột keo, các hỗn hợp khác.   Màu sắc                                    : Trắng   Độ phủ tuỳ theo bề mặt            : 1,0 – 1,2m2/kg Kho chứa phải có mái che, tường bao. Để nơi khô ráo, cách ẩm. Tránh xa tầm ...