Phần mềm tính sơn

Loại sơn bạn chọn
Diện tích cần sơn
Chiều dài của phòng
Chiều rộng của phòng
Chiều cao của phòng
Số tầng của căn nhà
Kết quả: